Готови ли са пистите на Витоша за зимния сезон?

През последната седмица частната фирма „Витоша ски”АД и Българската федерация по ски провеждат с нищо непредизвикана кампания срещу Дирекцията на парка, опитвайки се да заблудят общественото мнение относно възможността за използване на територии от природен парк Витоша за ски-спорт и туризъм.

С цел да представим истината по случая ще отговорим на най-често задаваните въпроси от медиите:

1. Готови ли са пистите на Витоша за зимния сезон?

На територията на парка съгласно зонирането, определено от Плана за управление, има няколко центъра, в които могат да се карат ски – около хижа Алеко, хотел Ведра, м. Конярника, м.Ветровала, м. Офелиите, до хотел Елица, до х. Сълзица и т.н. с обща площ от 2 000 декара. Тези територии са основно горски поляни, пасища и територии, заети от храсти и скали. От тях писти по смисъла на закона са две – пистата за ски-бягане при хотел Ведра и писта Витошко лале 1, заемащи около 100 декара. Подържането на пистите и поляните се извършва единствено чрез косене от операторите на лифтовете и влековете, обслужаващи съответните територии. Към настоящия момент единствената писта около х. Алеко – Витошко лале 1 е окосена (снимки за което можете да видите на интернет страницата на парка). Ето защо няма основание да се твърди, че пистите и териториите за ски спорт и туризъм са в по-лошо състояние отколкото са били през последните 10 години. През тези години е имало и сезони, когато пистата не е била косена, но това не е спирало използването й за ски. В този случай пистата се е ползвала при наличие на по-голяма снежна покривка.

Освен от „Витоша ски” АД, писти и територии за ски спорт и туризъм в границите на Природен парк „Витоша“ се поддържат и от много други оператори – Федерацията по шейни, Национална спортна академия, спортните клубове Александър Логистик, Мачирски спорт, Марина спорт, Мотен и други. В Дирекцията на природния парк не е постъпвала информация, че посочените оператори няма да могат да извършват дейността си през този зимен сезон.

2. Ще работят ли ски влековете през този сезон?

Това зависи изцяло от техните собственици. В момента на територията на парка има 4 оператори на ски влекове – Министерство на физическото възпитание и спорта, Национална спортна академия, Мачирски спорт ЕООД и Витоша ски АД. До момента единствено от фирма Витоша ски е заявено, че не могат да обслужват своите съоръжения заради опасност за туристите.

3. Ще работят ли лифтовете през този сезон?

Това зависи изцяло от техните собственици. В момента на територията на парка има 1 оператор на лифтове – „Витоша ски” АД. Тъй като основните работещи съоръжения – лифтовете от Симеоново и Драгалевци не са обвързани само със ски спорта, ние се надяваме техният собственик да изпълнява задълженията си по приватизационните договори и да осигури достъпа до планината за милионните й посетители.

4. Кой трябва да поддържа ски пистите на Витоша и дали това е задължение на Дирекцията на парка по Плана за управление?

Който иска да печели от ски услуги, сам трябва да осигурява условия за това. Дирекцията на парка е орган по прилагането на Плана за управление, но няма нито отговорностите, нито финансовата възможност да подпомага операторите на ски съоръжения в парка. Всякакви твърдения, че подобни ангажименти за Дирекцията са записани в Плана за управление се разминават с истината. Текстът на Плана за управление на парка е качен на нашата интернет страница и всеки може да се запознае с него и с нашите отговорности.

5. Има ли вина Дирекцията на Природен парк „Витоша“ за отнемането на лиценза на пистата за ски бягания край хотел Ведра?

Както вече подчертахме, Дирекцията на парка няма отговорност за поддържане на ски писти. През последните 10 години тренировки по ски бягане на територията на парка са извършвани на пистата при х. Сълзица, поддържана от спортен клуб Александър Логистик. През 2008 година за поддържане на пистата за ски бягане край хотел Ведра е постъпило искане от Българската федерация по ски. Дирекцията на парка е изискала от федерацията да получи становище от Министерство на околната среда и водите по реда на Закона за биологичното разнообразие, тъй като в искането имаше намерения за строителство. Тази процедура не е продължена, тъй като БФС не е представила такова становище.

Необходимо е да отбележим, че съгласно проекта за изграждане на т.нар. ски зона Алеко с инвеститор „Витоша ски” АД, част от пистата край хотел Ведра трябваше да бъде потопена под изкуствено езеро, предназначено за производство на изкуствен сняг.

6. Пречи ли Дирекцията на парка на „Витоша ски” АД да извършва поддръжка на пистите в него?

Дирекцията на парка се отнася с еднакво уважение към всички физически и юридически лица, с които работи. Ние спазваме конституционната разпоредба за равенство на всички пред закона. Изискванията за всеки оператор на територии за ски спорт, на ски лифтове или влекове са едни и същи. До момента в Дирекцията на парка не е постъпвало никакво оплакване по отношение спазване на изискванията на закона, освен от Витоша ски АД и Българска федерация по ски.

Необходимо е също така да отбележим, че Природният парк Витоша е територия от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 и част от мрежата на биосферните резервати на ЮНЕСКО и изискванията към неговото ползване се съобразяват както с националните закони, така и с изискванията на европейските директиви. Всеки, който иска да работи в парка Витоша, трябва да се съобразява с изискванията на българските закони и специално отношение към отделни фирми Дирекцията на парка не може да оказва.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content