Грижа за гората

Животът на дървото и гората е извън мащабите на един човешки живот. Това е една от причините нашите дървесни спътници да се приемат за символи на сила и безсмъртие. Ние сме свидетели само на периоди от техния живот. Затова резултатите от работата на  лесовъдите се вижда не от самите тях, а от техните наследници.

Да се грижиш за  гората е призвание!

По повод Седмица на гората, сме изготвили кратък филм, в който са представени моменти от работата на експертите и доброволците в Природен парк „Витоша“.

Skip to content