Да изчистим България заедно – сборни пунктове на Витоша

На територията на Природен парк „Витоша“ са определени следните сборни пунктове:
Разклонът за м. Бялата вода (на пътя кв. Бояна – м. Златни мостове)
Лице за контакт: Николай Николов, тел.: 0887 07 70 61
Туристически център Златни мостове
Лице за контакт: Никола Дойкин, тел.: 0884 72 19 96
Паркингът до Копитото
Лице за контакт: Сава Попсавов, тел.: 0882 17 50 88
Паркингът до м. Офелиите
Лице за контакт: Даниел Илиев, тел.: 0879 07 07 70
Начало на акцията по почистване: 11.00 ч., 07.06.2015 г.

На всички доброволци ще бъдат раздадени чували и ръкавици.
За най-стария парк на Балканите да вложим своя труд и да го направим още по-привлекателен!

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content