Двадесет години Национален доверителен екофонд

Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отбелязва своята 20-годишнина с двудневна сесия на 9 и 10 март 2015 г., в Аулата на Софийския университет “Св. Климент Охридски“.

Националният доверителен екофонд е създаден през 1995 г. с активното участие на Световната банка и швейцарското правителство, което е първият му донор в рамките на суаповата сделка“Дълг срещу околна среда“. Те задават и модела на управлението му, запазен непроменен и до днес.

През 2004 г. НДЕФ създава Фонд “Защитени територии“като специализиран вътрешен фонд. Чрез него са изградени 6 екопътеки с обща дължина 34 930 м, възстановени 6 местообитания, проведена интродукция на 2 вида в защитени територии.

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ е сред бенефициентите на Фонда. С цел връщане на дивата коза на Витоша и опазване на генетичния фонд на вида, през 2002 г. ДПП „Витоша“, Сдружение за дива природа „Балкани“ и Държавно ловно стопанство “Витошко-Студена”, с финансовата подкрепа на Националния доверителен екофонд, Национално управление по горите към Министерство на земеделието и горите (сега ИАГ към МЗХ) и Франкфуртското зоологическо дружество започнаха изпълнението на проекта „Възстановяване на балканската дива коза в Природен парк „Витоша“”. Една от основните причини за избора на Природен парк „Витоша“ като място за възстановяване на дивите кози и за създаване на постоянно развъдно стадо беше наличието на подходящи местообитания с обща площ над 8000 ха, отлична хранителна база и свободни от засилено човешко присъствие зони по южните склонове на планината. Естествената връзка между Витоша и Рила е предпоставка за обмен на индивиди, което е изключително ценен фактор за бъдещето развитие на популацията.

Проектът стартира с изграждането на аклиматизационно заграждение в планината при средна надморска височина 1500 м и площ 300 дка. Животните за разселване на Витоша бяха улавяни в Родопите. Уловът започна през 2003 г. на територията на ДДС “Извора” и ДДС “Борово”. Улавянето на живи диви кози е труден процес, изискващ различни умения и познания. В процеса на улова бяха изпробвани и използвани различни методи. Дейността по възстановяването на дивата коза в ПП „Витоша“ беше продължена чрез включването й в три други проекта на ДПП „Витоша“, финансирани от ЕФРР и ДБ на Република България чрез ОП „Околна среда 2007 -. 2013 г.“.

През целия период на изпълнение на проектите бяха провеждани редовни наблюдения на дивите кози. Следен беше процесът на адаптация, прирастът, движението на животните и влиянието на различни фактори върху развитието на популацията. За да се улесни мониторингът, на част от животните бяха поставени нашийници с радио предаватели (VHF) и нашийници с GPS-GSM предавател. Целта на тези предаватели е да осигурят по-лесно откриване и мониторинг на стадата.

Към 2014 г. общият брой на дивите кози във и извън адаптационното заграждение вече надхвърля 60 индивида. Затова с увереност можем да кажем, че един защитен от българското законодателство представител на фауната беше успешно върнат в планината.

В тържествената сесия за отбелязване на двадесетата годишнина от създаването на Фонда участваха Кристалина Георгиева – заместник-председател и еврокомисар по бюджет и човешки ресурси в Европейската комисия и един от основателите на НДЕФ, Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, посланниците на Австрия и Конфедерация Швейцария, бивши министри и много гости.

По време на тържествената церемония бяха връчени учредените от УС на НДЕФ в чест на 20-годишния юбилей две почетни награди – Почетен плакет от кристал за основателите и донорите на НДЕФ и Почетни грамоти за всички, които имат принос за основаването и успехите на НДЕФ.

През първия ден ще бъдат връчени годишните награди на НДЕФ за природозащита на името на Мими Праматарова, а през втория ще се проведе семинарът „Енергийна ефективност – отвъд видимите ефекти“.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content