Дирекцията на Природен парк „Витоша“ участва в изложението за международния ден на доброволчеството

На 5.12.2012 г. в Дома на киното в София се проведе изложение, посветено на международния ден на доброволчеството. Организатор беше CVS България – екологична неправителствена организация, която на този ден отбеляза и своя 10-годишен юбилей. Дирекцията на Природен парк „Витоша“ участва на изложението със самостоятелен щанд. В залата се провеждаха срещи, разговори, обменяха се координати между участниците и посетителите – потенциални доброволци, а в киносалона течаха прожекции на филми, илюстриращи различни доброволчески акции, провеждани у нас и в чужбина. ДПП Витоша от години работи с доброволци и разчита на доброволческия труд за различни акции – по почистване, залесяване и поддръжка на парковата инфраструктура.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content