Дирекцията на Природен парк „Витоша“ участва с презентация на тема: „Подобряване на природните условия в крайградските зони” в международен семинар „Насърчаване участието с проекти по програма INTERREG ІVС”

На 02.12.2010 г Дирекцията на Природен парк „Витоша“ взе участие в международен семинар на тема: „Насърчаване участието с проекти по програма INTERREG ІVС”. Семинарърт се проведе в рамките на един ден в гр. Русе. Общата цел на семинара бе да се сподели опитът в междурегионалното сътрудничество с потенциални бенефициенти и да се дадат примери как регионите на ЕС могат да участват в решения за устойчиво регионално развитие.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content