Дирекцията на Природен парк „Витоша“ чества днес Международния ден на доброволеца

Днес, 5-ти декември от 16.00 ч. Дирекцията на Природен парк „Витоша“ организира церемония по случай Международния ден на доброволеца. Празникът ще се проведе в офиса на парковата администрация. Поканени са организации и доброволци, които са вложили безвъзмездно своя труд за създаване на една по-добра среда за посетителите на най-стария парк на Балканите – Природен парк „Витоша“.

Международният ден на Доброволеца се чества от 1985 г. по инициатива на ООН. На този ден Световната организация приканва за първи път правителствата и неправителствените организации във всички страни да изкажат  благодарността си към доброволците и да дадат по-голяма гласност на дейността им.

Природен парк „Витоша винаги е привличала хиляди доброволци, които през годините са влагали своя труд за изграждане на хижи, заслони и туристическа маркировка, за поддържане на парковата инфраструктура.

През последните няколко години бяха ремонтирани общо 70 км алеи, обнови се парковата инфраструктура, включваща мостове, скари за преминаване, маси и пейки, заслони, кътове за отдих и т.н. Поддръжката на новите обекти изисква постоянна грижа, за да може те да са винаги в добро състояние и да радват туристите.

Ето защо през 2015 г. ДПП „Витоша“ стартира кампания за „осиновяване“ на туристически обекти на територията на парка.

За да опази постигнатото с много труд и финансови средства, Дирекцията на Природен парк „Витоша“ състави списък на най-посещаваните туристически обекти в планината, които предлага за „осиновяване“, което включва почистване и поддържане с доброволен труд на избрания обект. На всеки „осиновен“ обект се поставя типова информационна табела, показваща кой се грижи за него.

Днес ще подпишем още 3 споразумения с осиновители на обекти, ще направим равносметка на извършеното и ще благодарим на всички доброволци, които работиха всеотдайно през изминалата година на територията на Природен парк „Витоша“.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content