НОВИНИ

Дирекция на Природен парк „Витоша“ обявява конкурс за детско творчество „Вълшебството на гората“

Дирекция на Природен парк „Витоша“ към Изпълнителната агенция по горите, организира конкурс за детско приложно творчество, по случай Седмица на гората 2022 г. Младите творци трябва да изработят декорации, миниатюрни диорами или пана с тематични композиции по свой избор от естествени материали, като дървесна кора, клонки, шишарки, мъх, листа и други. Изискването е участниците да са на възраст до 12 години.

Готовите творби да се изпратят като снимков материал на поща dppvitosha@iag.bg до 25 март 2022 година. Експертно жури ще оцени творбите и ще определи 20-те най-добри от тях. Победителите ще бъдат уведомени лично и трябва да предадат творбите си до 31 март 2022 година в Националния парков информационен център, на адрес гр. София, ул. “Антим I” №17, от 9.00 ч. до 16.00 ч. За тази цел при изпращане на снимковия материал е необходима следната информация: име и фамилия, възраст, адрес, учебно заведение и телефон за обратна връзка.

Отличените творби ще бъдат представени като изложба на 4 април 2022 г. от 11.00 часа на партерния етаж в сградата на Дирекцията на парка, а избраните победители ще получат официално поощрителни награди.

Skip to content