Дирекция на Природен парк „Витоша“ стартира нов трансграничен проект

На 17-ти декември 2019 година Дирекция на Природен парк „Витоша“ стартира нов проект като водещ партньор по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. със заглавие „Екологично образование на младите – мост към устойчивото развитие на трансграничния район“. Продължителността на проекта е 15 месеца. Партньори по проекта са сръбската неправителствена организация „ПЛАНТ“ и Фондация „ОТВОРЕНА ВРАТА“ – гр. Перник.

Основни дейности по проекта са:

1. Създаване на открита класна стая в ПП „Витоша“ между с. Боснек и с. Чуйпетльово, монтаж на информационно табло на Духлата и три релефни табла на брега на р. Струма, и възстановяване на Алеята на карста чрез подмяна на ПВЦ медии на информационни табла.

2. Разработване на Ръководство за екологично образование вкл. материали за деца (образователни игри, плакати, стикери и рекламни материали).

3.Обучение за „обучители“, които да използват и прилагат ръководството.

4. Пътуващо зелено училище в училища в България и Сърбия.

5.Открито училище сред природата в ПП „Витоша“ – посещение на 1000 деца от България и Сърбия.

6. Международно детско състезание „Природата – наш общ дом“.

7. Международна конференция за екологично образование в чест на 86 години ПП „Витоша“.

Бюджет на целия проект: 184 708, 30 евро.

След стартирането на проекта се проведоха срещи с партньорите, а на 24-ти януари комисия от МРРБ извърши проверка на екипа по проекта. Ръководителят и експертите отговориха на редица въпроси относно бъдещите дейности на проекта.

Skip to content