Днес Природен парк „Шуменско плато“ навършва 35 години

„Шуменско плато“ е част от семейството на 11-те природни паркове в България. Обявен е на 05.02.1980 г., за да бъдат опазени разнообразните повърхностни и подземни форми на най-високото плато в Северна България, горите, ценните растителни и животински видове, десетките пещери, просъществувалата близо 3000 години Шуменска крепост, както и местата, подходящи за отдих и туризъм.

Днешният празник е повод да пожелаем на целия екип на Дирекцията на Природен парк „Шуменско плато“ здраве и сили за опазване на този прекрасен кът от българската природа.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН, СКЪПИ КОЛЕГИ!

Дирекция на Природен парк „Витоша“

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content