Днес, 21-ви март, е Международният ден на горите

На днешния ден отбелязваме Международния ден на горите. В цял свят се провеждат редица събития, които представят социалните, екологичните и икономическите функции на горите. Целта на събитията е да насочи фокуса на световната общност към опазване на този ресурс.

Международното отбелязване на Деня на горите поставя акцент върху важността на всички видове гори и дървесни видове извън тях. Горите покриват около една трета от сушата на Земята, а близо 1.6 млрд. души зависят от тях за осигуряване на своето препитание. Тези богати на биоразнообразие екосистеми са убежище на повече от 80% от сухоземните животински видове, растения и насекоми. Събитието логично предшества тържествата, посветени на Световния ден на водата (22 март). Близостта на двата дни в календара на ООН показва решаващата връзка между водата и горите, която става все по-силна с всеки изминал ден. През първата пълна седмица на месец април ще отбележим още едно важно събитие – Седмицата на гората, чието мото тази година е „Гората е живот“.

Skip to content