Добре дошли на нашите стажанти от Португалия!

На 27 септември Дирекция на ПП „Витоша“ приветства радушно с добре дошли четирима португалски студенти, одобрени по проект за Мобилност към програма Еразъм. Това са Ана Родригес, Андре Корейа, Дуарте Гуилхерме, Жоао Гутерес.

Програмата Еразъм е предназначена за студенти, преподаватели, обучителни организации и др. Тази програма допълва чрез обучителни курсове, иновативни методи на обучение и повишаване квалификацията образователната подготовка на младежите в страните от ЕС, в това число влизат и стажовете и практиките в реална професионална среда. Мобилността е един от секторите в Програмата, на който се набляга много, защото чрез нея се придобиват много умения, необходими за повишаване конкурентноспособността на младите хора.  Чрез участието си в Мобилност, младежите развиват оргaнизационни качества, преодоляват междукултурни и езикови бариери, а в професионален план научават много нови  за тях неща директно от практиката.

Нашият екип  запозна португалските стажанти  със структурата и основните дейности на парка. Те ще вземат участие  в много  практически  дейности и мероприятия, които ще се   проведат на територията на парка до края на месец ноември съвместно с нашите експерти.  Тяхната специалност предполага  участие в различни видове  туристически, опознавателни, екстремни и природно насочени дейности.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content