Доброволците от Хюлет-Пакард България реновираха парковата инфраструктура на „Златни мостове“

На 19 октомври 2013 г. в м. „Златни мостове“ се проведе доброволческа акция за реновирането на парковата инфраструктура. Бяха лакирани 42 пейки „Витошки тип“, 4 беседки и 25 информационни табла. Една почти паднала беседка беше укрепена и пребоядисана като по този начин, освен че се обезопаси, се постигна и завършен ефект на поляната. В акцията взеха участие над 100 човека, като с тяхна помощ цялата паркова инфраструктура в района сега изглежда като нова. Средствата бяха осигурени съвместно от фирмата и по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” 2012 г.  по дейност 3.10.

ДИРЕКЦИЯТА НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ БЛАГОДАРИ НА ВСИЧКИ ДОБРОВОЛЦИ, КОИТО ОТДЕЛИХА ОТ ВРЕМЕТО СИ И ДАДОХА СВОЯ ДОБРОВОЛЕН ТРУД ЗА РЕНОВИРАНЕТО НА ПАРКОВАТА ИНФРАСТРУКТУРА.

 

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content