Доброволци засадиха 150 фиданки от тис над село Чуйпетлово

За четвърта поредна година служители на фирма Куинтайлс, клон България положиха доброволен труд на територията на Природен парк „Витоша“, като този път засадиха 150 броя фиданки от тис (Taxus baccata) . Доброволците работиха на 19.10.2012 г., а фиданките бяха осигурени от Дирекция на Природен парк „Витоша“. Тисът е иглолистен дървесен вид, защитен от Закона за биологичното разнообразие и включен в Червена книга на България. Единственото му естествено находище на Витоша се намира под Боянския водопад. Целта на проведеното залесяване е подпомагане на популацията му на територията на парка. Дейността е част от консервационната програма на Плана за управление на ПП Витоша за подпомагане находищата на редки и застрашени растителни видове в границите на парка. Служител на фирмата Даниела Делева-Ценова посвети стихотворение на мероприятието:

It was a warm and brilliant day,

The colours around were vivid and gay,

The blue of the sky was beyond imagination.

The whole of it only could bring inspiration.

So, we were happy to mount the scree,

Balancing hard to stand on our feet.

Above the rocky soil the forest was thick

But we were firm, and diligent, and quick!

The saplings we planted in just a few hours

Working in teams – it’s the business of ours

Then we had a long photo session

To evidence our hard work and passion.

In the evening we relaxed as deserved

(we still had some vigour preserved).

So we started the next weekend

Filled with feelings of joy and content.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content