Доброволци лакираха маси и пейки в м. Дендрариума

На 22.11.2013 г. в местността Дендрариума се проведе доброволческа акция. В нея взеха участие доброволци, участвали неведнъж в акции на територията на ПП „Витоша“. Включиха се и случайно минаващи туристи. Те освежиха парковата инфраструктура в една от най-посещаваните местности на Витоша – Дендрариума. Бяха лакирани 25 пейки „Витошки тип”, няколко информационни табла, парапетите на два моста, както и няколко шезлонга и кошчета за боклук. Акцията продължи почти цял ден, като накрая беше ремонтирана съборената дървена ограда до входа. Средствата за акцията бяха осигурени по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, по дейност 3.10.на проекта.

Дирекцията на парк „Витоша” благодари на всички участници в акцията за вложеното време и усилия!


0 Comments

Leave a Comment

Skip to content