Доброволци освежиха парковата инфраструктура в района на х. Кумата

На 30.08.2013 г. се проведе доброволческа акция за ремонтиране на парковата инфраструктура и почистване в района около х. Кумата. В акцията се включи група от шест доброволци. Бяха изразходени 14 кутии лак, 6 четки за лакиране и 10 чувала за отпадъци, закупени със средства по дейност 3.10 по проект проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”2012 г. Доброволците лакираха 3 броя пейки „Витошки тип“, 3 броя информационни табла и събраха 9 чувала отпадъци. В акцията се включиха и експерти от дирекцията на парка. Средствата бяха осигурени по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” 2012 г.  по дейност 3.10.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content