Доброволци освежиха парковата инфраструктура в района на с. Кладница

На 14.09.2013г. в района на с. Кладница се проведе доброволческа акция. В нея взеха участие 21 доброволци, които бяха привлечени с помощта на фондация „Екообщност”. Бяха лакирани 7 пейки „Витошки тип”, една голяма дървена входна конструкция на границата на парка, както и няколко информационни табла. На възлови места по поречието на реката бяха поставени табели за предупреждение за незаконни сметища, палене на огън и движение на МПС. Бяха разрушени 10 незаконни огница. Доброволците събраха 7 чувала боклуци. Средствата бяха осигурени съвместно от доброволците и по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” 2012 г.  по дейност 3.10.

ДИРЕКЦИЯТА НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША БЛАГОДАРИ НА ВСИЧКИ ДОБРОВОЛЦИ, КОИТО ВЗЕХА УЧАСТИЕ!

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content