Доброволци от БНП Париба работиха безвъзмездно на Витоша 

На 28.05.2022 г, експерти от Дирекцията съвместно със служителите на БНП Париба, участваха в доброволческа акция за подобряване състоянието на туристическа инфраструктура в ПП “Витоша”. Доброволците почистиха канавки и водостоци по ремонтираната алея от м. Бели брег до м. Стамболова ливада. В местността Мандрата изградиха нов дървения мост, а на поляната на Златните мостове лакираха беседки, маси и пейки.

ДПП “Витоша” благодари на всички включили се в акцията!

Skip to content