НОВИНИ

Доброволци от „Евро Геймс Технолоджи“ работиха безвъзмездно на Витоша

На 18.05.2024 г. над 50 служители от „Евро Геймс Технолоджи“ ООД участваха в доброволческа акция за ремонт на парковата инфраструктура и почистване на районите в м. Мочурливата ливада, м. Златните мостове и м. Момина скала на територията на Парка.

Участниците бяха разделени на три работни групи, всяка от които беше ангажирана с изпълнение на различни задачи. Първият екип лакира кътовете за отдих и почисти канавките и водостоците на алеята преминаваща през м. Мочурливата поляна към х. „Момина скала“. Вторият екип премахна старите и опасни дървени скари по туристически маршрут х. „Бор“ – м. Златните мостове. Третата група лакираха масите, пейките, шезлонгите в м. Момина скала и почистиха района от битови отпадъци. Доброволците монтираха и 6 метални жалони за поставяне на указателни табели.

Дирекцията на природен парк „Витоша“ благодари на всички доброволци за ентусиазма и добре свършената работа!

Skip to content