Доброволци от „Ротаракт клуб София – Тангра“ дариха пейки „Витошки тип“ за кът за отдих в м. Игликина поляна

На 08.06.2014 г. в м. Игликина поляна се проведе доброволческа акция за лакиране и ремонт на беседки и пейки „Витошки тип“. Бяха ремонтирани и лакирани 8 пейки, 1 заслон, 1 беседка и 1 информационно табло. Седалките на детските люлки също бяха ремонтирани и боядисани. По случай 10-годишнината на „Ротаракт клуб София – Тангра“ доброволците дариха 3 пейки „Витошки тип“, които се разположиха зад чешмата до паркинга. Беше извършено и почистване на поляната от боклуци, както и премахване на нерегламентирани огнища. Координирането и закупуването на материалите за акцията беше осъществено по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, по дейност 3.10. на проекта.

Дирекцията на Природен парк „Витоша” благодари на всички участници в акцията за вложеното време и усилия!

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content