Доброволци от училище „Прогресивно образование“ реновираха кътовете за отдих в м. Бялата вода

На 08.09.2020 г., над 150 учениците от Частно основно училище „Прогресивно образование“ и техните родители се включиха в акция по облагородяване на къта за отдих около „Бялата вода“. Той е част от осиновената от училището алея „Бялата вода“ – местността Големата ливада в Природен парк „Витоша“. Децата боядисаха металния парапет и стълбовете с указателни табели. Лакираха дървения мост, информационните табла, парапети, пейки и беседки. Премахнаха нерегламентираните огнища, почистиха кътовете за отдих и активно се включиха в дейностите по обновяване на пространството.
За участниците в доброволческата акция преживяването на Витоша донесе разнообразие, удовлетворение и разхлада. Дирекцията изразява своята признателност към доброволците и благодари, че се отзоваха на призива за една по-чиста околна среда.

„С днешната инициатива ние ще покажем как заедно, с обединени усилия родители и деца, можем да променяме средата около нас към по-добро“ с тези думи д-р Иван Нейков учител от ЧОУ „Прогресивно образование“,  благодари на всички участници в доброволческата акция допринесли за облагородяването на осиновената алея.

Skip to content