Доброволци от фондация „Захир“ участваха активно в почистване на туристическа алея

На 20-ти и 21-ви октомври 35 доброволци от Фондация „Захир“ взеха дейно участие по почистване на една от най-посещаваните  и любими туристически алеи от Дендрариума до Златните мостове. Старателно бяха почистени всички канавки и водостоци по този маршрут. Изказваме нашата благодарност към всички участници и специално към техния ръководител и организатор Маргарита Борисова.

Skip to content