Доброволци от MKBUnionbank и M Tel помагат на Природен парк „Витоша“

На 10 септември 2011 г. над 80 доброволци от MKB Unionbank и M tel се включиха в доброволческите акции по почистване и ремонт на парковата инфраструктура на Витоша. Представителите на M Tel работиха в района на Белята вода. Там те събираха отпадъци, ремонтираха едно табло, лакираха 7 пейки и маси. Служителите от MKB Unionbank работиха в м. Дендрариума и на Игликина поляна.

На Дендрариума бяха лакирани почти всички пейки и маси, парапета на един мост и рамката на едно табло. На Игликина поляна бяха укрепени и лакирани дървените елементи на няколко пейки, а счупената пластмасова част на едно от таблата по протежение на алеята за хора с увреждания – заменена с нова. Доброволците се бяха подготвили за акцията много добре. Те предварително бяха напечатали на листове надписи „прясно боядисано”, които предупреждаваха туристите да се пазят от боята. Всички работиха с изключително голямо усърдие, чийто резултат беше видим в края на работния ден. И трите района, в които доброволците работиха, бяха почистени от отпадъци. За всеобща радост, този път замърсяването не беше голямо, с изключение на нерегламентираното сметище близо до Белята вода, откъдето бяха събрани над 15 м3 отпадъци.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content