Доброволци подмениха парапета на музея на мечката

Старият парапет на музея беше изгнил и опасен за посетителите. В акцията се включиха няколко доброволци, които подмениха изгнилите части на парапета и лакираха цялата дървена конструкция. Всички материали бяха закупени със средства по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” 2012 г.  по дейност 3.10., а именно: 8 кутии лак за лакиране на новия парапет, дървен материал и пирони. Работата продължи около 4 часа.

 

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content