Доброволци почистиха най-замърсените райони на Природен парк „Витоша“ в рамките на инициативата на БТВ „Да почистим България заедно“

На 07.06 2015 г. в рамките на инициативата „Да изчистим България заедно”, доброволци почистиха нерегламентирани сметища и любими на туристите места в ПП „Витоша“. Определените за почистване пунктове бяха местностите Бялата вода, Златни мостове, Офелиите и Копитото. Събраха се общо 18 куб. м отпадъци. В инициативата се включиха около 250 доброволци, част от които се бяха организирали за мероприятието предварително. Участваха представители от DHL България, Ubisoft, Yoga Gnana, „Мачирски спорт” ЕООД и много други туристи. В предварителната организация активно се включиха експертите от ДПП „Витоша“ и представителите на „Столичен инспекторат“. Те вложиха и своя доброволен труд при събирането на отпадъците, а извозването беше осигурено от „Столичен инспекторат”.
Благодарим на всички, които отделиха от свободното си време да се погрижат за чистотата на любимия ни парк. Нека всички да го пазим чист, за да няма нужда от такива кампании.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content