Доброволци ще изграждат дървени скари на Витоша

На 17 септември т.г. 45 доброволци от ЕКСПИРИЪН България ЕАД съвместно с експерти от ДПП Витоша ще изградят дървени скари за преминаване на туристите в близост до резервата Торфено бранище. Там, поради изключително големите водозадържащи свойства на торфа, необходимостта от такива скари е наложителна.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content