Доброволческа акция в м. Яворова поляна

В съботния ден на 17 юли доброволци от „Брайт Консултинг“ АД за пореден път работиха в м. Яворова поляна. През 2019 г. те изработиха и поставиха три маси „витошки тип“, лакираха инфраструктурата в района и почистиха близката алея. Тази година тяхната инициатива продължи с ремонта и пускането на каменната чешма и изработката и монтажа на дървено информационно табло за паметниците в района. Кътът за отдих беше допълнен и с 2 маси „витошки тип“. Доброволците окосиха цялата Яворова поляна и лакираха новоизградената и съществуващата инфраструктура. Дирекцията на Природен парк „Витоша“ изказва своята благодарност към всички участници в акцията.

Skip to content