Доброволческа акция на експертите от Дирекция на Природен парк „Витоша“

Днес 22.10.2020 г., служителите на Дирекция на Природен парк „Витоша“ засадиха 100 броя фиданки на петтиченковата върба на Ветровала. Директорът на Държавно горско стопанство инж. Цветан Динев даде подробни указания за залесяването и определи правилата, които трябва да се спазват.

Петтичинковата върба е защитен вид съгласно Закона на биологичното разнообразие и е критично застрашен съгласно Червената книга на България. Обитава преовлажнени и заблатени тревисти райони, на места с изобилие на торфени мъхове.

Засадените фиданките са произведени от събраните средства на дарители, участвали в кампанията на Райфайзенбанк „Избери за да помогнеш“  по проект „Тайните на Витошката гора“.

Новите насаждения се простират на площ от 2 дка и по този начин  ще подпомогнат развитието на популацията на петтиченковата върба.

Skip to content