Доброволческа акция по алеята „Дендрариума – Бялата вода“

На 03.11.2018 г. осиновителите от „Софарма“ проведоха първата си доброволческа акция по наскоро осиновения от тях обект – туристическата алея “м. Дендрариума – м. Бялата вода” . В рамките на акцията доброволците почистиха канавките и водостоците, лакираха паркова инфраструктура и заравниха изровения от дъждовете участък от алеята в м. Киселище.

Skip to content