Доброволческа акция по алеята м.Тихия кът – с. Владая

В дъждовния петък (26.05.2017 г.)  доброволците от фирма „VM Wear“ работиха по алеята „Св. Иван Рилски“ от м. Тихия кът до с. Владая. Въпреки непрестанния дъжд събралите се за доброволческата акция 25 човека работиха неуморно през целия ден и успяха да почистят почти всички водостоци и канавки по алеята.

Skip to content