Доброволческа акция при заслон “Блага дума”

Любим за туристите участък от Нископланинската обиколна пътека (НОП), с изградени множество кътове за отдих беше освежен с помощта на доброволци, организирани от ДПП „Витоша“ и фондация Екообщност.
Участъкът от НОП, наречен от туристите „Пътека Анева чешма – Банката“ се намира между с. Бистрица и с. Железница , по средата на тази пътека е и заслона „Блага дума“, където се проведе доброволческата акция.
Доброволците изградиха две нови маси и четири нови пейки, също така ремонтираха и пребоядиса съществуващи пейки и маси, ремонтираха и пребоядисаха дървена скара, премахнаха нерегламентирани огнища.
Поради местоположението и даденостите си, районът е предпочитано място за отдих от посетителите на парка, поради тази причина има нужда от постоянна поддръжка и почистване. В периода 2014 г. – 2017 г. ДПП „Витоша“ е провела повече от пет доброволчески акции в района, като с помощта на доброволци почти всички съществуващи (над 40 бр.) маси и пейки вече са подменени с нови и ежегодно се поддържат.

Skip to content