НОВИНИ

Доброволческа акция със служителите на „АЙКЮВИА РДС БЪЛГАРИЯ“

През изминалата седмица се проведе доброволческа акция с участието на повече от 70 служители от фирма „АЙКЮВИА РДС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по алеята “Св. Иван Рилски” – от м. Тихия Кът до с. Владая. Бяха почистени канавките и водостоците по протежението на пътеката до заслона в м. Ноевица. Лакираха се съоръженията на Тихия кът за хора в неравностойно положение и мостът на Планинишка река.

На 10 юни ще продължи почистването на алеята от местността Ноевица до Оброка на „Св. Иван Рилски“ с останалата част от екипа на „АЙКЮВИА РДС БЪЛГАРИЯ“.

Дирекцията на Парка благодари на всички  доброволци за добре свършената работа.

Skip to content