НОВИНИ

Доброволческа акция с Брайт Консултинг

С помощта на служителите от Брайт Консултинг се обнови туристическата маркировка по туристически маршрут м. Станболова – м. Сврачаро – м. Пресопта – х. Момина скала. В рамките на доброволческата акция се монтираха 4 метални стълба, 30 броя насочващи табели и се обнови лентовата маркировка в една част от  маршрута. Къта за отдих при чешмата преди м. Тунела бе допълнен с два броя нови маси “Витошки тип” и информационно табло в м. Стамболова поляна. Наименованието на местността е свързано с името на следосвобожденския политически деец Стефан Стамболов, чиято собственост е била.

ДПП „Витоша“ благодари на всички за положения труд!

Skip to content