Довроволческа акция на Витоша

Доброволци от фирма „Sensata“ изградиха мост на Алея на билките и освежиха парковата инфраструктура в района. В акцията участваха 10 човека. Бяха лакирани също маси витошки тип и информационни табла по маршрута, както и дървен парапет до чешмата при Музея на мечката.

Дирекцията на парка благодари на всички участници за вложените усилия и усърдна работа!

Skip to content