ДПП Витоша обявява открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за услуга

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ обявява открит конкурс с предмет на обществена поръчка:

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служители и партньори по проекти на Дирекция на Природен парк „Витоша“”.

В изпълнение на дейности по проект «Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България”», финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и държавния бюджет на Република България на база Грантово споразумение № BG0042-GAE-00078-E-V1 – EEA FM.

Пoръчката се обявява в съответствие с изискванията по чл. 3, ал. 2 от НВМОП.

Документацията е на разположение за сваляне от тук

Можете да си набавите хартиено копие от документацията на цена от 3 (три) лева в офиса на Дирекцията.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content