ДПП „Витоша“ осигурява възможност за непрекъснат процес на обслужване на гражданите

Във връзка с усложнената епидемиологичната обстановка в страната и предприетите мерки на Правителството на Република България с цел ограничаване на разпространението на коронавирус COVID-19, Дирекция на Природен парк „Витоша“ осигурява възможност за непрекъснат процес на обслужване на гражданите, като заявяване на административни услуги, консултации и справки може да се осъществят и чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, чрез

e-mail: park@park-vitosha.org dppvitosha@iag.bg

и на телефон +359 2 989 53 77

Skip to content