ДПП „Витоша“ получи дарение за инициативата „Библиотека в планината“

Близо 400 книги бяха дарени от г-жа Алексения Димитрова на дирекцията на парка за попълване на библиотеките в планината. Книгите са от лична колекция и от различни жанрове. Шестте библиотеки в планината ще бъдат заредени отново с книги през пролетта.

Припомняме, че Дирекцията на Природен парк “Витоша” и Столична библиотека осъществиха съвместна инициатива за поставяне на библиотеки в планината. През месец август 2016 г. бяха поставени 5 библиотеки на едни от най-посещаваните места в парка, а Столична библиотека предостави интересни книги от фонда си. След това дарители поставиха още една библиотека. Всеки може да взема напълно безплатно книги от планинските библиотеки, като заетите книги могат да се връщат в удобно за потребителите място – в планината, в централната сграда на Столична библиотека, или в някой от филиалите ù. Срещу връщането им се издава безплатна читателска карта.

Вярваме, че творбите на бележити автори, които ни бяха предоставени ще бъдат четени под витошкото слънце и на чист планински въздух от любителите на планината.
С огромна благодарност към г-жа Димитрова от името на ДПП и от името на туристите!

Skip to content