ДПП „Витоша“ посрещна скаути от Белгия

След като през 2016 г. ДПП „Витоша“ успешно си партнира със Сдружение на Европейските ровери в България и посрещна скаути от Испания, Словакия и Португалия, тази година Дирекцията на Парка бе домакин на скаути от Белгия, представители на скаутска организация със 100-годишна история – Scouts Hardis de St-Mishel, www.1e-louvain.be.

Скаутската група, състояща се от 11 души, гостуваше на Парка с цел полагане на доброволен труд по поставени от ДПП „Витоша” задачи.

Тазгодишните партньори на ДПП „Витоша” по организацията и работата на терен със скаутите бяха фондация Екообщност и Университетски аварийно-спасителен отряд” (УАСО) към  СУ „Св. Климент Охридски” с председател Васил Гурев, участник в 11 научни сезона на Антарктика.

Домакините посрещнаха групата в сградата на Детски екостационар „Белите брези”, където чрез представената от ДПП „Витоша” презентация, те имаха възможността да се запознаят със защитените територии в България.

Партньорите от УАСО също изнесоха няколко свои презентации, с които представиха функциите на своята организация, видовете туристическа маркировка и начините за изграждането и, както и презентация за българската база на остров Ливингстън.

След края на събитието, водач от УАСО съпроводи скаутската група до хижа на територията на Парка, където те бяха настанени и която стана тяхната отправна точка за доброволческа работа, предвидена от ДПП „Витоша“ през следващите пет дни.

Skip to content