ДПП „Витоша“ предостави за ползване компютърна конфигурация за нуждите на клуб към читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ 1924 в село Ярлово

Клубът към читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ 1924 в село Ярлово вече има компютърна конфигурация, която беше предоставена от ДПП „Витоша“ за ползване за нуждите на членовете му, свързани пряко с дейността, която е съвместна с дирекцията на парка.

Целта на предоставеното за ползване оборудване е да се засили връзката между местното население, участващо активно в доброволчески акции в района на село Ярлово и да благоприятства развитието на туризма в района, свързан с ПП „Витоша“.

В клуба ще се предоставя необходимата информация за туристическите маршрути в парка, започващи от село Ярлово.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content