ДПП „Витоша“ стартира кампания „Осинови обект“

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ стартира кампания за „осиновяване“ на алеи, кътове за отдих, заслони и други туристически обекти на територията на парка.

През последните няколко години бяха ремонтирани общо 70 км алеи, обнови се парковата инфраструктура, включваща мостове, скари за преминаване, маси и пейки „витошки тип“, заслони, кътове за отдих и т.н. Поддръжката на новите обекти изисква постоянна грижа, за да може те да са винаги в добро състояние и да радват туристите.

За да опази постигнатото с много труд и финансови средства, Дирекцията на Природен парк „Витоша“ състави списък на най-посещаваните туристически обекти на територията на планината, които предлага за „осиновяване“, което включва почистване и поддържане с доброволен труд на избрания обект. На всеки „осиновен“ обект ще се постави типова информационна табела, показваща кой се грижи за него.

Списък с описание на обектите може да намерите тук.

Допълнителна информация на тел.: 02/989 53 77 и на сайта на парка. Записването за „осиновител“ става след попълване на формуляр в Дирекцията на ПП „Витоша“ (гр. София, пл. Възраждане, ул. „Антим I“ №17).

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content