ДПП „Витоша“ участва в спортен празник на стадион „Локомотив“ в столицата

В първия ден от септември ДПП „Витоша взе участие в организираната от БДЖ на стадион „Локомотив“  „Сартакиада Есен’2017“. В слънчевото септемврийско утро на стадиона се събраха представители на Министерството на транспорта, Район Надежда към Столична община, Спортен клуб „Локомотив“ София, Агенция за закрила на детето, артисти, художници, спортисти, много деца. След като премина официалната част с приветствия към присъстващите, децата бяха организирани в групи по интереси – рисуване, актьорско майсторство, спортни състезания. Директорката на ДПП „Витоша“ Снежана Петрова запозна децата със защитените територии в България, с Природен парк „Витоша“ и възможнотите за туризъм в него, с музиете и информационните алеи на територията му, с разнообразието на растителни и животински видове. Последваха спортни надпревари, а победителите получиха много подаръци от Дирекцията на Природен парк „Витоша“ – образователни плакати и други информационни материали.

Skip to content