ДПП Витоша ще бъде домакин на третата среща по проект PERIURBAN

На 23-ти и 24-ти септември 2010 в София ще се състои третата работна среща по проекта PERIURBAN. Домакин на срещата ще бъде Дирекцията на Природен парк „Витоша“. Първият ден ще бъде посветен на вътрешни проектни теми, като едновременно ще се състоят две паралелни сесии. Вторият ден ще бъде отделен за теренно посещение на територията на ПП Витоша с цел запознаване на партньорите на място с добрите практики и проблемите, които Дирекцията среща в управлението на парка.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content