Европейска диплома за защитени територии за Дирекцията на Национален парк Централен Балкан

На 22 май 2010 г. в Актовата зала на Музея на образованието в гр. Габрово ще се състои церемонията по удостояването на Дирекцията на Национален парк Централен Балкан с Европейска диплома за защитени територии. Наградата се присъжда от Комитета на министрите на Съвета на Европа на защитени територии със специална европейска значимост за опазването на биологичното, геоложкото и ландшафтно разнообразие – висока международна оценка на качествата на природата, ефективността на защитата и системата на управление.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content