НОВИНИ

Извършват се масови проверки за паленето на огън в парковите територии

Периодични проверки за спазването на противопожарните мерки на територията на природните паркове извършват екипите на горските структури в цялата страна. Законът за горите предвижда санкции, но по-важна цел на проверките е да дисциплинираме хората да пазят гората като дома си“, категорични са проверяващите, които са подготвили и листовки с правилата по време на пожароопасен сезон, които да раздават на туристите.
Най-интензивни са инспекциите по време на почивните дни, когато напливът от туристи е много голям. В парковите територии има регламентирани огнища за палене на огън, но дори и на регламентираните за целта места гражданите не трябва да си тръгват, докато не се уверят, че огънят е напълно изгасен.

Съгласно разпоредбите на Закона за горите глоби се налагат при паленето на огън на открито на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии, както и за палене на огън в горски територии извън определените зони от държавните горски и ловни стопанства. За физическите лица глобата е до 500 лева, а предвидената имуществена санкция е до 1000 лв. За юридически лица, при които се установи нарушение, глобата е в двоен размер.
При нарушения на разпоредбите за защита на горските територии от пожари, в случай че деянието се определи за престъпление, отговорност за него може да се търси и по Наказателния кодекс. Той предвижда до 8 години затвор за причинен пожар в гората и до 10 години за инцидент, причинил щети в защитени територии.
Паленето на открит огън е възможно единствено на специално обозначените за това места.

текст: Изпълнителна агенция по горите

Sample Text

Skip to content