Еко спектакъл за Деня на Земята

На 22.04.2015 г. в салона на 85-та ЦДГ „Родина“ децата изнесоха невероятен еко спектакъл „Сътворението на Земята“, посветен на 22.04. – Денят на Земята. Спектакълът е в рамките на проект „С природата – здрави и щастливи“, финансиран по програмата за изпълнение на стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община. Проектът се реализира в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта’2018 г.“, а периодът на изпълнение е 29.03. – 30.07.2015 г. Проектът цели да допринесе за изграждане на знания и умения у децата за пряко общуване с природата; усвояване на модели за екологосъобразно поведение; грижовно отношение към околната среда и повишаване на мотивацията за природосъобразно поведение и здравословен начин на живот.
Децата от подготвителните групи бяха основните изпълнители. С песни, танци, рецитал и красиви макети малчуганите доказаха колко много са научили за природата, подпомогнати от техните родители и възпитатели.
В празника се включиха и представители на Дирекцията на Природен парк „Витоша“, които подариха на детската градина много и разнообразни образователни плакати за флората и фауната на Парка, както и обобщаващото издание за природното богатство на ПП „Витоша“, разработено от Природонаучния музей при БАН с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content