Експедиция Биоблиц на Витоша

На територията на Природен парк „Витоша“, в периода 17-19 септември, се провежда образователна експедиция от типа Биоблиц (https://www.nationalgeographic.org/projects/bioblitz/), финансирана от National Geographic Society,подкрепяна от Националния природонаучен музей (НПМ) към БАН и  с участието на експерти от Дирекция на ПП „Витоша“.

В рамките на експедицията децата ще се запознаят с биоразнообразието на Парка и ще документират чрез снимки и рисунки наблюдаваните от тях биологични видове. Специалистите от Природонаучния музей, ще влязат в ролята на водачи в планината, ще представят работата си на зоолози, ботаници и фотографи. Експертите от Дирекция на Природен парк „Витоша“, чрез занимателни игри ще предоставят възможност на децата да се докоснат до част от многообразието на животинския и растителния свят в нашите гори. Ще им покажат как да се грижат за природата и ще предадат любовта си към планината.

Ще бъдат представени и някои изследователски методи като поставяне на фотокапани и детектори за ултразвук с които се улавят звуците, издавани от прилепите. Направените наблюдения ще бъдат качени в свободната интернет платформа iNaturalist (https://www.inaturalist.org/), една от най-успешните платформи за гражданска наука в момента, съдържаща милиони наблюдения от целия свят. Така всеки възрастен, младеж, дори дете, може да допринесе към науката, използвайки само собствения си телефон.

Skip to content