Експертите от ДПП „Витоша“ реновираха паркова инфраструктура в м. Шумнатица

На 4.07.2019 г. се проведе акция за ремонтиране на парковата инфраструктура и почистване в местността Шумнатица“. В акцията се включиха всички експерти от Дирекция на ПП „Витоша“.

Служителите лакираха пет пейки “Витошки тип” и събраха и извозиха строителните отпадъци в района. Почисти се обособеното място за огън и се провери за наличието на предупредителна табела за опастността от горски пожари в следствие паленето на огън в защитената територия.

Експертите почистиха заслона Петрус в м. Шуматица  и  заслона Смильо в южната част на Витоша между селата Чуйпетлово и Ярлово.

Skip to content