Експерти от ДПП Витоша изнесоха презентация за проблемите, свързани с опазването на смърчовите гори в парка

На 29 февруари 2012 г. експертите Александър Дунчев и Зорница Стратиева от Дирекцията на Природен парк „Витоша” бяха поканени във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън” да обсъдят проблемите, свързани с опазването на смърчовите гори на Витоша. Присъстваха ученици от клуба „Еко академия”. Особен интерес сред тях предизвикаха причините за масовото развитие на корояда-типограф в Природен парк „Витоша“, предприетите мерки за предпазване на здравата смърчова гора от нападение, както и организираните многобройни залесявания на засегнатите територии.

След презентацията на учениците бяха раздадени образователни материали по темата, които да им послужат в обучението занапред.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content