Експерти от ДПП „Витоша“ с презентация на Зелени дни

Експертите Мария Петкова и Сава Попсавов от Дирекция на Природен парк „Витоша“ презентираха възможностите за алтернативен туризъм и практикуване на екстремни спортове на Витоша. Присъстващите се запознаха с оформените и маркирани трасета за вело туризъм, конна езда и скално катерене, като част от дейностите по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“ на обща стойност 5 240 300 лв., финансиран от ЕФРР и Държавния бюджет на Република България чрез ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“.

Презентация за алтернативните спортове на Витоша

Програмата на фестивала Зелени дни може да намерите тук:

Програма 2015

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content