Експерти посетиха деца от 56 СОУ „Проф. Константин Иречек“

Днес, служители от Дирекция на Природен парк „Витоша“, заедно с г-жа Снежана Петрова – директорката на парка посетиха първокласниците от 1-а клас на 56 СОУ „Проф. Константин Иречек“. Главните експерти Никола Дойкин и Десислава Гюрова представиха интересна презентация за Витоша. Децата научиха за защитените растения и животни намираща се на територията на парка. Разбраха, че през последнте 10-12 години са осъществени проекти за възстановяване на редица изчезнали от Витоша видове. Така в планината отново се върна дивата коза, балканската пъстърва, главоча – рядък вид, разпространена само във водосбора на река Искър, Червения аполон – една красива и рядка за Европа и България пеперуда.

Благодарим на всички деца за интересните и любознателни въпроси, както и за топлия прием.

Skip to content